Aalborg Kommune har udpeget vinderforslag til Børne- og Ungeuniverset

Aalborg Kommune kan nu offentliggøre konsortiet bag vinderforslaget for Børne- og Ungeuniverset på Stigsborg Havnefront.
Visualisering af Børne- og Ungeuniverset på Stigsborg Havnefront

Vinderteamet består foruden A. Enggaard af Kjaer & Richter, Arkplan, Afry, Ekolab og Rosan Bosch.

I slutningen af 2024 kan Børne- og Ungeuniverset på Stigsborg Havnefront tages i brug. Børne- og Ungeuniverset skal fungere som en dynamo i den nye bydel – et hus der rummer faciliteter til både daginstitution, skole og et bydelshus. Det er tanken, at huset både kan bruges af børn og unge, personale og lokalsamfundets forenings- og kulturliv. Projektet dækker også over udearealer og et større bydelstorv kaldet “Skolepladsen”.

Bedømmelsesudvalg og fagdommere

Et bredt sammensat og enigt bedømmelsesudvalg har inden politisk godkendelse i Skoleudvalget og i Familie- og Socialudvalget peget på A. Enggaards team, som vinder af totalentrepriseudbuddet. Tre eksterne fagdommere med viden indenfor arkitektur, landskab, skole- og dagtilbudsindretning, teknisk kvalitet og bæredygtighed har spillet en vigtig rolle i bedømmelsesudvalgets arbejde.

De tre fagdommere har indenfor hvert deres felt anskueliggjort projekternes kvaliteter, fordele og ulemper i relation til tildelingskriterierne pris, kvalitet samt organisation, proces og planlægning.

I fagdommernes vurdering af bygningen og udearealer skriver de blandt andet:

”Bygningskroppens opdeling i en tung og bynær base, udformet med store siddetrapper i flere retninger, skaber i forening med kompositionen af lette overbygninger, der partielt hæver sig på søjler, en velkomponeret helhed, der opleves som en venlig og inviterende figur.

Det overordnede logistiske koncept er meget overbevisende udformet, med en entydig og logisk struktur, og med velprioriterede bevægelseshierarkier inde og ude, der forbinder de ønskede funktioner og understøtter de ønskede nærheder meget overbevisende. Dette bevirker, at bygningen bliver meget nem at aflæse og bevæge sig i, med stor overskuelighed til følge, hvilket er fremragende.

Ankomsten til Universet sker igennem plintens fire åbninger, der leder ind i en krydsplan, med den indvendige hovedtrappe i brændpunktet. Herved etableres der let aflæselige og overskuelige adgangsforhold til alle dele af bygningen, Børneinstitutionen, Bydelshuset og Skolen”.

Bygningens udseende
Børne- og Ungeuniverset bliver en 5 etagers bygning og indgår i omgivelserne med den planlagte karréstruktur, parken og promenaden, som kommer til at kendetegne området.

Selve basen i bygningen er bydelshuset med fællestorv, musik, folkekøkken og idrætshal samt daginstitution. Den øvrige del af bygningen ”vokser” til 5 etager mod Stigsborg Bygade og Skolepladsen, for mod syd og øst at nedtrappes til én etage i overgangen til udearealet og Stigsparken. Indskolingen er placeret på det hævede dæk på niveau 1 og 2 med udsyn mod Fjorden og Stigsparken. Mellemtrinnet og de yngste udskolingselever er placeret på niveau 3 og 4 med udsigt til Skolepladsen, Stigsborg Bygade og Fjorden, mens de ældste elever i udskolingen råder over hele tagetagen på niveau 5.

-Med dette byggeri og udearealer, som nærmest ligger i forlængelse af rummenes anvendelse, har vi et Børne- og Ungeunivers, som tilgodeser mange af de krav og ønsker, vi har både for arkitekturen og det pædagogiske felt. Vi aflæser det tydeligt i bygningens komposition og indhold. Vi er meget stolte af og meget tilfredse med vinderforslaget. Vi er naturligvis meget glade for den store interesse, der har været for at deltage i tilbudsgivningen. Det er alle stærke og velrenommerede firmaer, som har været med og alle har erfaringer med store byggerier, og de har givet rigtig gode bud på løsningen, så det har virkelig været spændende at arbejde med de forskellige forslag, siger formand for Styregruppen for Børne- og Ungeuniverset direktør fra Skoleforvaltningen Jakob Ryttersgaard.

-Det har været et langt konkurrenceforløb, imod nogle rigtig dygtige konkurrerende teams, så vi er meget taknemmelige for at ”Universet” er udpeget som vinder. Vi har haft en fantastisk projekteringsgruppe i A. Enggaard, der sammen med kompetente og flittige rådgivere har leveret et helt igennem fantastisk projekt. Aalborg Kommune har fra starten sat høje forventninger til bygningens arkitektur, integration af bæredygtighedstiltag og en høj grad af fleksibilitet og samspil mellem de forskellige årgange og pædagogiske funktioner i bygningen. Det synes vi er lykkedes rigtig godt i vores projekt, og er derfor meget taknemmelige for valget, siger Kristoffer Styrup, afdelingschef A. Enggaard.

I det videre arbejde med Børne- og Ungeuniverset arbejdes der med første spadestik primo 2023 og ibrugtagning og indflytning ultimo 2024.

Der begynder nu en stand-still periode på 10 dage, hvorefter der vil blive skrevet kontrakt.

Fakta:

Det kommende Børne- og Ungeunivers skal bestå af en firesporet skole med indskoling, mellemtrin og udskoling med 1.000 elever og tilhørende DUS/SFO samt et nyt dagtilbud med både vuggestue med 60 børn og børnehave med 100 børn. Den eksisterende Skansevejens Skole skal flytte til det nye Børne- og Ungeunivers.

Skriv dig op til
vores nyhedsbrev

Denne browser understøttes ikke længere

Du skal skifte til en moderne browser, før funktionerne på hjemmesiden virker.

Vi anbefaler at bruge en af de moderne browsere: Google Chrome eller Microsoft Edge. En af disse er sikkert allerede installeret på din computer, ellers kan du hente dem her:

Det er under alle omstændigheder på tide at skifte, da Microsoft pr. 31. december 2019 ikke længere understøtter Internet Explorer. At surfe nettet via Internet Explorer udgør dermed en sikkerhedsrisiko for din computer og dit data.