Lokalplan for opgradering af Syrestien.

Nu har du mulighed for at kommentere på et forslag til lokalplan for Syrestien.
syrestien

Aalborg Byråd vedtog den 20. april 2020 et lokalplanforslag for Syrestien. Forslaget er i høring i perioden fra den 24. april 2020 til 22. maj 2020.

Lokalplanen er lavet for at give det planmæssige grundlag for at sikre og udvide Syrestien som en central cykel- og gangforbindelse, der forbinder Nørresundby Midtby med Stigsborg-området. Finansieringen af udvidelsen og opgraderingen af stien bliver et spørgsmål for politikerne i forbindelse med de kommende budgetforhandlinger.

Lokalplanen sikrer, at området mellem Havnegade og Nordre Havnegade fastholdes som en grøn kile med beplantning. Området er over tid vokset til i flere forskellige slags træer og buske, og fremstår i dag som en bevaringsværdig grøn kile i landskabet.

Syrestien

Den overordnede grønne cykel- og gangforbindelse i udviklingsplanerne for Stigsborg Havnefront er Syresti-forbindelsen, som på dele af strækningen følger det gamle jernbanespor. Stien forbinder Nørresundby Midtby og brolandingen ved Limfjordsbroen med Stigsparken og den nye strand, der afslutter Strandkvarteret mod fjorden.

Herfra fortsætter stien over motorvejen og videre østpå. Stiforbindelsen bliver desuden en vigtig sikker skolevej til det kommende Børne- og Ungeunivers på Stigsborg, der kommer til at rumme skole, børnehave og daginstitution.

Syresti-forbindelsen er tænkt som en grøn og frodig forbindelse, som bevæger sig dynamisk gennem de tre bykvarterer og etaper af Stigsborg Havnefront. På den måde kommer forbindelsen til at fungere som en “grøn rygrad” i Stigsborg-området.

Send dine kommentarer 

Du kan sende dine kommentarer til lokalplansforslaget fra den 24. april 2020 til 22. maj 2020.

Illustrationen herunder viser principper for Syresti-forbindelsen og promenadeforløb igennem hele Stigsborg Havnefront. Den røde streg markerer Etape 1. Den aktuelle lokalplan omfatter Syresti-forbindelsen vest for Etape 1.

 

Skriv dig op til
vores nyhedsbrev

Denne browser understøttes ikke længere

Du skal skifte til en moderne browser, før funktionerne på hjemmesiden virker.

Vi anbefaler at bruge en af de moderne browsere: Google Chrome eller Microsoft Edge. En af disse er sikkert allerede installeret på din computer, ellers kan du hente dem her:

Det er under alle omstændigheder på tide at skifte, da Microsoft pr. 31. december 2019 ikke længere understøtter Internet Explorer. At surfe nettet via Internet Explorer udgør dermed en sikkerhedsrisiko for din computer og dit data.