Ny cykel- og gangbro – et skridt nærmere

Omfattende forundersøgelser af muligheden for at etablere en ny cykel- og gangbro over Limfjorden er nu tilendebragt.
bro

En ny cykel- og gangbro over Limfjorden er kommet et skridt videre. Broen kan skabe ny forbindelse mellem Aalborg og Nørresundby og styrke fællesskabet. Den kan også blive et nyt vartegn for byen og ikke mindst en bæredygtig game changer for cykeltrafikken i byen.

I september 2019 blev en forundersøgelse af en ny cykel- og gangbro over Limfjorden igangsat med støtte fra bl.a. Realdania, og nu foreligger resultatet af fire parallelle undersøgelser gennemført af Niras og Gehl Architects. Broen står højt på ønskelisten hos mange, og formålet med undersøgelserne har været at skabe det rette beslutningsgrundlag ved at få belyst de bymæssige og samfundsmæssige effekter og ikke mindst at minimere de tekniske og økonomiske usikkerheder i projektet:

– At få en ny cykel- og gangbro over Limfjorden, der forbinder området ved Musikkens Hus med det nye Stigsborgområde, kan på flere måder gavne byen. Ved at gennemføre de omfattende forundersøgelser har vi fået et mere præcist grundlag at træffe beslutning ud fra. Derudover viser vores erfaringer med Kulturbroen, at en cykel- og gangbro binder bydelene tættere sammen og skaber endnu mere liv på begge havnefronter, samtidig med at cyklister og gående kan færdes trygt og afskærmet fra bilerne,siger borgmester Thomas Kastrup-Larsen fra Aalborg Kommune.

Forundersøgelserne peger på en række anbefalinger, der på den ene eller anden måde tilgodeser de mange involverede interessenter – lige fra den gående eller cyklende lokale borger til Port of Aalborg, der fortsat skal kunne benytte centralhavnen til skibstrafik.

Pilen peger på en oplukkelig drejebro

Den overordnede anbefaling er en oplukkelig drejebro med en fri gennemsejlingsbredde på 70 meter. Broen vil blive 550 meter lang og gå fra Musikkens Plads foran Musikkens Hus i syd til det nye Stigsborgområde i nord. Den vil få en stibredde på minimum 6,5 meter, så der er god plads til at cykle, gå, løbe, stå og sidde på opholdsplatforme undervejs. Ydermere kan broen designes med en ikonisk arkitektur, som kan blive et vartegn for byen og et ikon for den grønne omstilling af Aalborg:

– Jeg synes, at det er positivt, at overliggeren er sat højt, og det kan blive ideel løsning for Aalborg og Nørresundby. Forslaget viser, hvordan vi kan løse udfordringerne, så vi ikke generer skibstrafikken, og kan få et nyt ikon for byen, som peger ind i den grønne og bæredygtige omstilling, som vi arbejder målrettet for. Undersøgelsen er netop præsenteret for Magistraten, og nu skal vi i gang med at drøfte, om det er muligt at tage den spændende idé med i budgetlægningen, fortsætter Thomas Kastrup-Larsen.

Stigsborg og fonde skal bidrage

Den samlede anlægsøkonomi for projektet er estimeret til 400 millioner kroner, og Aalborg Kommune lægger op til, at kommunen selv bidrager med en fjerdedel, og at byudviklingsselskabet Stigsborg P/S, der er i gang med at udvikle Stigsborgområdet i fase 1, ligeledes skal bidrage med en fjerdedel.

– Der må ikke herske nogen tvivl om, at vi ser en ny cykel- og gangbro fra Aalborg til Stigsborg som en kæmpegevinst – både for Aalborg og for de kommende ca. 7.500 beboere i Stigsborgområdet. Derfor ser vi positivt på en medfinansiering i størrelsesordenen 100 millioner kroner, siger bestyrelsesformand Flemming Borreskov fra Stigsborg P/S og fortsætter:

– Faktisk har vi allerede indbygget en klausul i alle grundsalgskontrakter, der indebærer, at grundejere på Stigsborg er med til at betale for broen. Det synes vi er helt oplagt, og det er blevet taget godt imod hos de pensionsselskaber og private bygherrer, der indtil videre har købt en grund på området.

De resterende 200 millioner kroner skal hentes via tilskud fra private og offentlige fonde, som der er flere eksempler på, at det er lykkedes med i andre byer, eksempelvis København.

Den samfundsøkonomiske gevinst af at bygge broen vurderes at kunne overstige 800 millioner kroner på grund af sparet rejsetid for cyklister og gående samt forbedringer af klima, forurening, støj, trængsel og folkesundhed.

Planerne er foreløbig præsenteret for magistraten i Aalborg Kommune, og derudover er en lang række lokale aktører blevet interviewet i forundersøgelserne. Det gælder blandt andre Nørresundby Samråd, City Nord Erhverv, Aalborg / Nørresundby Fritidshavne, Port of Aalborg, Musikkens Hus, Aalborg Universitet, en række grundejerforeninger, Erhverv Norddanmark, Himmerland Boligforening m.fl.

En bæredygtig game changer

Den bæredygtige videreudvikling i Aalborg tæller som et centralt element i anbefalingerne til broen, og det var da også bevæggrunden for Realdania til at medfinansiere forundersøgelserne:

– I Realdania er vi optaget af at bidrage til at gøre danske byer mere bæredygtige – så de er en attraktiv ramme om hverdagslivet, siger projektchef i Realdania Mikkel Henriques.

I forundersøgelserne vurderes det, at en bro ved et fuldt udbygget Stigsborg og med integreret planlægning på tværs af fjorden på en gennemsnitlig hverdag vil blive benyttet til 3.500-7.000 cykelture og 2.000-5.000 gåture. Det vil sige 5.500-12.000 ture i alt. Til sammenligning krydses Limfjordsbroen og Kulturbroen af henholdsvis 3.500 og 1.000 cyklister i døgnet.

Læs mere om projektet på www.aalborg.dk/broen

Skriv dig op til
vores nyhedsbrev

Denne browser understøttes ikke længere

Du skal skifte til en moderne browser, før funktionerne på hjemmesiden virker.

Vi anbefaler at bruge en af de moderne browsere: Google Chrome eller Microsoft Edge. En af disse er sikkert allerede installeret på din computer, ellers kan du hente dem her:

Det er under alle omstændigheder på tide at skifte, da Microsoft pr. 31. december 2019 ikke længere understøtter Internet Explorer. At surfe nettet via Internet Explorer udgør dermed en sikkerhedsrisiko for din computer og dit data.