Projektbaseret læring og undervisning skal give erfaring til Børne- og Ungeuniverset

I den projektbaserede læring og undervisning er det ele­vernes aktive, deltagende og udforskende arbejde, der er det væsentlige. Eleverne arbejder undersøgende og eks­perimenterende med problemstillinger og udfordringer fra deres egen verden.
projektbaseret læring

Men hvorfor har vi så meget fokus på projektbaseret læring og undervisning?

I Aalborg Kommunes skolevæsen arbejder vi på, at vi får mere projektbaseret læring og undervisning ind på vores skoler, og at netop Skansevejens Skole er i gang på nuværende tidspunkt skyldes, at skolen i 2024 skal flytte til det nye Børne- og Ungeunivers på Stigsborg Havnefront.

-I processen omkring vores ide-og visionsoplæg er der peget på, at projektbaseret undervisning og læring kan være med til at skabe yderligere lyst til læring og blive et centralt element i Børne- og Ungeuniverset, siger konsulent fra Skoleforvaltningen Lene Thorhauge.

-Derfor synes vi, at det er vigtigt at arbejde projektbaseret i årene frem til flytningen, således vi på den måde kan høste os nogle gode erfaringer. Vi håber selvfølgelig også, at de erfaringer, som Skansevejens Skole gør sig sammen med Sønderholm Skole, som også arbejder målrettet med projektorienteret læring og undervisning kan brede sig til andre skoler i Aalborg Kommunes Skolevæsen, fortsætter Lene.

-Baggrunden for dette er blandt andet, at vores vision i Skoleforvaltningen er, at læringen overvejende foregår eksperimenterende og problemløsende, og at alle ansatte ar­bejder systematisk med vidensproduktion. Dette hænger sammen med den projektbaserede læring og undervisningsform. Derfor er det et vigtigt projekt både set i forhold til Skansevejens Skole, Børne- og Ungeuniverset, men også i forhold til erfaringer og udbredelse af projektbaseret læring og undervisning, slutter Lene.

Fakta om projektbaseret læring:

I den projektbaserede læring og undervisning er det ele­vernes aktive, deltagende og udforskende arbejde, der er det væsentlige. Eleverne arbejder undersøgende og eks­perimenterende med problemstillinger og udfordringer fra deres egen verden. De fremstiller produkter, hvoref­ter de formidler og fremviser deres resultater. Eleverne kan anvende færdigheder fra projektbaseret læring og undervisning på andre områder og i nye situationer. På den måde bliver eleverne bedre til kritisk tænkning og lærer at tro på, hvad de kan. Det understøtter en mere kreativ og brugbar forståelse af, og mere udforskende holdning til det faglige indhold, og dermed giver det hø­jere motivation og problemløsende evner hos eleverne.

Fakta om uge 39 på Skansevejens Skole:

Mandag morgen mødte 4. årgang op i skolegården til check in med Donald Trump Airlines, der var en helt sitrende stemning blandt eleverne, fortæller skoleleder Susanne Klessen. En af årgangens lærere kom ud iført stewardesseoutfit, og var klar til afspritning af samtlige passagerer, inden de kunne få deres boardingpass checket hos stewarden.

I 3. årgang mødte eleverne ind til et lokale i rødt, og med et stort hjerte samt lyden af hjertebank. Her var projektet omkring Det gode hjerte. Der har været besøg af en helt ægte hjerteløber, hjertelæge og der er blevet serveret hjerter i flødesauce.

2. årgang leder efter skurkene, der har taget den gode skole. Fredag bliver det spændende at finde ud af, om de har fundet dem og ikke mindst fundet den gode skole igen.

7. årgang har arbejdet med Holbergskuespil – her ser vi, at projektorienteret undervisning kan have rigtig mange udtryksformer.

I 9. årgang har et besøg af en ejendomsmægler sat gang i projektet, eleverne har arbejdet med forskellige familie konstellationer, budgetter, indretning af forskellige boligtyper – og ikke mindst har det været vigtigt, at de har konstrueret og indrettet boligen således, at den kan sælges med størst mulig profit.

6. årgang har siden skolestart i august arbejdet målrettet med et særligt forløb med design af genbrugsmøbler sammen med den socialøkonomiske virksomhed Råt&Godt. Her er der blandt arbejdet med prøvetegninger, prototyper, og det ender ud med event i Løvens Hule – hvor vinderne indenfor de tre opstillede kategorier får deres prototype sat i produktion.

Skriv dig op til
vores nyhedsbrev

Denne browser understøttes ikke længere

Du skal skifte til en moderne browser, før funktionerne på hjemmesiden virker.

Vi anbefaler at bruge en af de moderne browsere: Google Chrome eller Microsoft Edge. En af disse er sikkert allerede installeret på din computer, ellers kan du hente dem her:

Det er under alle omstændigheder på tide at skifte, da Microsoft pr. 31. december 2019 ikke længere understøtter Internet Explorer. At surfe nettet via Internet Explorer udgør dermed en sikkerhedsrisiko for din computer og dit data.