Studerende giver bud på designløsninger til Børne- og Ungeuniverset

Spændende samarbejde med studerende fra Aalborg Universitet
studerende

Studerende fra Aalborg Universitets uddannelse Arkitektur, Design og Medieteknologi har givet deres bud på, hvordan et nyt Børne- og Ungeunivers kan se ud på Stigsborg Havnefront. Det er blevet til mange fine projekter, som de studerende har arbejdet med på 6. semester.

I Aalborg Kommune har de studerende hørt oplæg af bygherrerådgiver Louise Thorup Frederiksen fra AaK-Bygninger. Hun er kommet med oplæg og fortalt om Stigsborg-området, og den historie, som knytter sig til det, og derudfra har de studerende arbejdet med deres projekter.

Lektor fra Arkitektur, Design og Medieteknologi Camilla Brunsgaard fortæller:

-De studerende er kommet med vidt forskellige bud på design-løsninger til et kommende Børne- og Ungeunivers på Stigsborg Havnefront. Det er spændende for de studerende at samarbejde omkring et boligområde, der er nyt og skal udbygges over de kommende år.

Men hvad siger de studerende?

Mathilde Slot har været i gruppen, hvor de har arbejdet med ”Vidensfabrikken”.

Hun siger:

-Titlen Vidensfabrikken er et symbol på samfundets udvikling fra industri- til videnssamfund samt en fortælling om projektsitets udvikling fra industrifabrik til en ’fabrik’, der ’producerer’ viden.

-Skolens transparente skal er en overgangszone mellem by og natur. I sommerhalvåret opløses skallen, og by, skole samt natur flyder sammen. I vinterhalvåret omfavner den skolen, og beskytter mod nedbør og kulde.

-Skolen er organiseret som en by med gader og markedspladser samt grønne pusterum. Rumlig variation danner ramme for bevægelse og interaktion samt ophold og fordybelse, således tages der hånd om den introverte og ekstroverte elev.

-Klasselokaler er erstattet af varierede og udefinerede læringsrum, hvor underviserne inspireres og udfordres til at tilpasse og tilrettelægge deres undervisning på en ny og innovativ måde. Eleverne kan interagere med læringsrummene og skabe de bedste rammer for egen læring. Vidensfabrikken er med sit funktionsrige program omdrejningspunkt og mødested for Stigsborgs beboere og et spirende foreningsliv.

En anden studerende Katrine Pedersen har arbejdet med projektet Stigsborgskolen.

Hun forklarer:

-Stigsborgskolen er en skole med fokus på læring identitet, hvor vi ønsker at videreføre den grønne vision for det fremtidige Stigsborg, ved aktivt at inddrage natur som en del af arkitekturen – yderligere anvender skolens og Stigsparkens udearealer til ophold, leg og læring, hvorved grænsen mellem inde og ude udviskes.

-Bevægelse og aktivitet ønskes ligeledes afspejlet i arkitekturen, og derved bidrage til oplevelse og indlæring blandt skolens elever. Multifunktionelle funktioner, samt rum med delefunktioner, skal endvidere medføre øget anvendelighed for byens borgere, ved at komplimentere funktionerne i Nørresundby. Arkitekturen skal viderebringe den industrielle kulturhistorie i området, og dermed bibeholde stedets identitet. Dette understøtter ønsket om at skabe en stærk identitetsfølelse for eleverne. Skolen skal desuden designes med målet om, at rummene tilpasse de forskellige trins læringsmåder og behov. Dette sikrer et varieret arbejdsmiljø, der sammen med fokus på natur og bevægelse, ventes at skabe et velfungerende skolemiljø for børn og unge i Stigsborg.

I 2021 er der igen planen at samarbejde omkring Børne- og Ungeuniverset, og arbejdet bliver skudt i gang fra februar.

Links til forslag
Vidensfabrikken

Stigsborgskolen forslag 1

Stigsborgskolen forslag 2

Skriv dig op til
vores nyhedsbrev

Denne browser understøttes ikke længere

Du skal skifte til en moderne browser, før funktionerne på hjemmesiden virker.

Vi anbefaler at bruge en af de moderne browsere: Google Chrome eller Microsoft Edge. En af disse er sikkert allerede installeret på din computer, ellers kan du hente dem her:

Det er under alle omstændigheder på tide at skifte, da Microsoft pr. 31. december 2019 ikke længere understøtter Internet Explorer. At surfe nettet via Internet Explorer udgør dermed en sikkerhedsrisiko for din computer og dit data.