Stigsparken

Som en del af etape 1 arbejder Aalborg Kommune med etableringen af Stigsparken, den store grønne park lige øst for Stigsborg, der bliver lidt større end Kongens Have i København.

Stigsparken er et stort skridt i omdannelsen af Stigsborg fra industriområde til en blandet bydel, hvor den grønne natur og livet ved fjorden præger hverdagen. Parken ændrer anvendelsen af den tidligere industrigrund ved at afdække forureningen på arealet og skabe nye rum for natur, liv og aktiviteter.

Ny lokal natur i parken​

Parken bliver en ca. 15 ha stor grøn lunge i bydelen og bygges op af en central naturpræget del, der strækker sig fra fjorden og ind i bydelen og en promenade med pladsdannelser i overgangen mellem bebyggelse og parklandskab.

I kanten af parkens ”vilde” natur anlægges en promenade med pladser og aktiviteter, der knytter sig til både skole- og boligliv, som eksempelvis skolegård, sportsfaciliteter, leg, caféliv mm.

Stigsparkens landskab er inspireret af lokal geologi, aflejringer og forekomster af kridt, kalk, ler, grus og sand, der bliver grundlaget for parkens funktioner og rum. 

Parken inddeles i fire områder, der udformes med et varieret terræn af både åbne flader, bløde bakker og markante terrænprofiler med træbeplantninger.

Ved at indbygge de forskellige råstoffer fra Aalborgs undergrund i parken får vi et varieret landskab ud fra arter fra den nordjyske flora. De forskellige beplantningstyper i hver biotop afspejler den jord, de er plantet i, hvilket giver varierede oplevelser for parkens besøgende og en særegen karakter og høj grad af biodiversitet.

Børne- og Ungeuniverset og parkens læringsrum

Planlægningen af et Børne- og Ungeunivers på Stigsborg vil være en generator for liv i hele området og særligt i Stigsborg Naturpark, der på alle niveauer skal understøtte undervisningen, idet en lang række af skolens fag vil bruge parken aktivt til læring og fungere som en forlængelse af Børne- og Ungeuniversets udearealer. Her vil man kunne gå på opdagelse og lære om de økologiske forhold, klima, astronomi, indikatorer på naturkvaliteter og forskellige plantesamfund, idet parken vil være en 1:1 model af biotopernes forskellighed og planternes voksesteder.

 

”Her er alt med motion og bevægelse, gang, løb, cykling – som appellerer til alle. For du har jo naturen, vandet og stierne, så der er mulighed for utrolig mange aktiviteter. Både for børn, for voksne og for ældre.”

- Kasper Fruensgaard, Beboer Stigsborg
STIGSBORG_M. LOGO_Page_3
Fokus på udeliv og motion

Skolen vil f.eks. kunne udarbejde opgaver til feltundersøgelser, hvor eleverne guides til at undersøge relevante forhold og lære at iagttage, indsamle, optælle og artsbestemme ved hjælp af opslagsværker. Derudover vil parken generelt appellere til udeliv, aktivitet og motion med sportsbaner, skate-anlæg, direkte adgang til vandet og fjorden, hvor der er mulighed for maritime aktiviteter som kajaksejlads, joller, fiskeri osv.

Denne browser understøttes ikke længere

Du skal skifte til en moderne browser, før funktionerne på hjemmesiden virker.

Vi anbefaler at bruge en af de moderne browsere: Google Chrome eller Microsoft Edge. En af disse er sikkert allerede installeret på din computer, ellers kan du hente dem her:

Det er under alle omstændigheder på tide at skifte, da Microsoft pr. 31. december 2019 ikke længere understøtter Internet Explorer. At surfe nettet via Internet Explorer udgør dermed en sikkerhedsrisiko for din computer og dit data.