Havnekvarteret
Skolekvarteret
Parkkvarteret
Parkkvarteret
Stigsparken
Etape 3
Etape 2
Broen
Området
Havnekvarteret
Skolekvarteret
Parkkvarteret
Parkkvarteret
Stigsparken
Etape 3
Etape 2
Broen
Området
Broen
P-hus
By og Landskabsforvaltning
Havnebryggen Stigsborg
Stigsborg Brygge
Børne- og Ungeunivers Stigsborg
Skolekvarteret
P-hus
P-hus
Henning Jensens Plads
Stigsparken
Skolekvarteret
Parkkvarteret - Nord
Stigsparken
Plejehjemsboliger
P-hus
P-hus
Parkkvarteret - Syd
Skolekvarteret
Stigsborg Have
P-hus
Børne- og Ungeunivers Stigsborg
Stigsparken
Havnekvarteret
Parkkvarteret
Nord

Stigsparken

Som en del af etape 1 arbejder Aalborg Kommune med etableringen af Stigsparken, der bliver lidt større end Kongens Have i København.

Stigsparken er et stort skridt i omdannelsen af Stigsborg fra industriområde til en blandet bydel, hvor det grønne og livet ved fjorden præger hverdagen. Parken ændrer anvendelsen af den tidligere industrigrund ved at afdække forureningen på arealet og skabe nye rum for natur, liv og aktiviteter.

En bydel, der lever i sig selv

Realiseringen af den nye bydel vil foregå i etaper. Etape 1 er den centrale ubebyggede del af området, øst for kommunens forvaltningsbygning på Stigsborg Brygge. Etape 2 er den vestligste del, hvor Hedegaard Agro ligger, og etape 3 er den østligste del, hvor fodboldklubben NBs træningsbaner tidligere lå.

Som en forløber for etape 1 er der på den tidligere tømmerhandelsgrund mellem Limfjordsvej og Stigsborg Brygge opført to boligbebyggelser. Her har de nye beboere allerede fra 2018 kunnet nyde godt af at være en del af den nye bydel på Solsiden.

Broen

En ny overfjordisk forbindelse, der vil samle byen – Aalborg og Stigsborg.

En ny forbindelse over fjorden mellem havnefronten ved Musikkens Hus og Stigsborg kan samle Aalborg, så fjorden i stedet for at adskille i højere grad samler byen – også i den østlige del af midtbyen.

Området

Stigsborg er et sted, vi oplever livet. Vi har fællesskaber, der betyder, at vi tager os af det sted, vi bor, og af dem der bor her. Her er en ny, moderne skole, en stor grøn natur- og fjordpark på 15 hektar og en bylivsforening, der skaber grobund for det gode liv.

”Vi har stort fokus på sundhed, bevægelse og tilgængelighed, og derfor bliver stier og ruter en integreret del af bybilledet sammen med grønne og rekreative byrum. Hjertet i den nye bydel bliver den centralt beliggende bygade, der skal indrettes, så den kan skifte funktion efter behov”, fortæller Anton Hessellund, Direktør for Stigsborg P/S.

Havnebryggen Stigsborg

Havnebryggen Stigsborg står for en frisk start

Havnebryggen Stigsborg består af 91 ejerboliger i størrelsen fra 50 til 155 m2. Salget er startet, og projektet har fået sin egen hjemmeside.

Børne- og Ungeunivers Stigsborg

Stigsborgs børne- og ungeunivers er for aldersgruppen 0-15 år, og Aalborg Kommune arbejder med etableringen, der skal skabe grundlag for en helt ny moderne folkeskole.

Universet vil ifølge planen være klar i 2024, og det vil omfatte en skole med plads til 1000 elever, en integreret institution med plads til 160 børn (60 vuggestuebørn og 100 børnehavebørn), så der skabes gode sammenhænge og trygge overgange for børnene og familierne.

Kunst, kultur og kendt fodboldhelt

Aalborg Kommune, Stigsborg P/S og en initiativgruppe har kridtet banen op, så den legendariske fodboldspiller fra Nørresundby Henning Jensen får sin egen skulptur og plads, Henning Jensens Plads, på Stigsborg. På vores 3D kort kan du se hvor pladsen kommer til at ligge.

Henning Jensens Plads kommer til at ligge i Stigsborgs 1. etape, som netop er i det område, hvor Nørresundby Boldklub havde stadion og træningsbaner – præcis dér hvor Henning Jensen startede og sluttede sin imponerende karriere.

Stigsborg Have

258 nye lejeboliger opføres her. Byggeriet foregår i 2 etaper med forventet indflytning ultimo 2022 og medio 2023. Du kan allerede nu skrive dig op på en interesseliste. Så får du besked, når udlejningen går i gang.

Stigsborg stranden
Stranden på solsiden

Som en del af etape 3 etableres Stigsborgstranden. Her kan du bade, få sand mellem tæerne og have sjov med strandaktiviteter.

Det blå foreningshus

I overgangen mellem parken og stranden kommer der et nyt foreningshus for vandaktiviteter. Det er blandt andet her Syrens Bådelaug kommer til at høre hjemme i fremtiden.

Fjordstien

Her etableres en ny rekreativ fjordsti på en ny fremrykket kystlinje med stensætning, der giver nedslagspunkter, så det er nemt at bruge vandet.

Forbindelse til motorvejen

Som en del af Stigsborg kommer en helt ny motorvejstilslutning, der gør området endnu mere tilgængeligt for beboere og besøgende.

Bydelens plads ved Fjorden

Fjordpladsen er beboernes grønne forsamlings- og aktivitetsplads. Her kan man fx samles til bydelsfest, men det er også bare et sted, hvor man kan hænge ud sammen med vennerne, eller sidde lidt for sig selv med fødderne i vandet fra en træbro.

Vandaktiviteter ved Fjorden

En del af Fjordpladsen bliver indrettet, så der her er mulighed for at bruge fjorden til fx vinterbadning, eller hvis du vil en tur ud på dit SUP-board eller i din havkajak.

Fjorden

Limfjorden, der er den smukke blå ramme for oplevelser på Stigsborg – legepladsen ved, på og i vandet.

Bygaden

Bygaden bliver Stigsborgs trafikale forbindelse og områdets grønne rygrad. Bygaden ender i en fleksibel grøn plads med byliv ved Børne- og Ungeuniverset.

Havnepromenaden

Den nye Stigsborg havnepromenade vil skabe forbindelse til Nørresundby midtby og være en fin promenade for gående langs bygningerne, når I skal opdage området.

Bilfrie lokalgader

De lokalgader, som forbinder Fjordpladsen med den bagvedliggende by, bliver indrettet som grønne opholds- og legegader uden biltrafik. Det skaber et roligt boligmiljø og fremmer trivsel.

Forsyningspladsen

Hvis du er nysgerrig på, hvad der sker i “byen bag facaden”, kan du på dette sted få et kig ind til teknikken i en kloakpumpestation, en transformatorstation og ledningerne nede under vejene. Her finder du også aktuel daglig info om hvordan det står til med bæredygtigheden på Stigsborg.

SMART parkering

Dette p-hus bliver bliver ét af tre “mobilitetshuse” som danner rygraden i Stigsborgs parkeringsstrategi. Mobilitetshuset er en SMART’ere version af et p-hus, med fleksibel brug af p-pladserne, delebiler og elladning i kombination med service som fx en nærgenbrugsstation, pakkeboks og cykelværksted.

Belysning på havnepromenaden

Belysning sikrer, at det er trygt at promenere langs fjorden selv når det er mørkt. Samtidig skal belysningen her være med til at skabe stemning og markere særlige steder.

Belysning på Bygaden og Stigsborg Brygge

På de centrale vejforløb, hvor der både færdes mange biler, cykler og gående, er det særligt vigtigt med en god, tryg men også behagelig grundbelysning. Vi har her valgt den klassiske “københavnerlampe”. På Stigsborg forsøger vi generelt at mime de kvaliteter, man finder i de klassiske brokvarterer, i den måde vi bygger på, og her passer københavnerlampen virkelig godt ind.

Belægning

Havnekvarterets belægning er klassisk og rå med asfalt, kostet beton og chaussesten.

Aalborgs grønneste bydel

Der kommer masser af træer i gaderne på Stigsborg suppleret med grønne facader og naturnære bundplantninger med buske, græsser og urter. Vi har stort fokus på både biodiversitet, mikroklima og trivsel, når byens rum designes. I Stigsborg Bygade planter vi fx Stilkeg og Navr, der kan blive over 15 meter høje.

Grønne bassiner

Grønne bassiner, som både renser regnvandet og samtidig udgør nogle fine små opholdsøer på Havnepromenaden.

Busstoppested

Bybussen har stoppested på Limfjordsvej. Fra stoppestedet kommer der en stiforbindelse ned til Syrestien og videre til Børne- og ungeuniverset, så skolebørnene kan komme trygt og sikkert i skole.

P-hus

P-huset bliver ét af tre på Stigsborg. P-husene vil have smarte funktioner som mobilitetshuse og udover parkering, så vil her være delebiler, elladestationer og delebyttestationer.

Skolepladsen

Børne- og Ungeuniversets skoleplads er et multirum, der vil forbinde byens stier, opholdsrum, løse skolens logistik og har åben skolegård og legeplads.

Parkpromenaden

I overgangen mellem by og park kan du gå, løbe, cykle mm på et sammenhængende promenadeforløb. Promenaden indrammer parken og forbinder forskellige aktivitets- og oplevelsesmuligheder, der ligger “som perler på en snor”.

Belysning i Parkkvarteret

Behagelig og god grundbelysning skal sikre, at det opleves enkelt og trygt at færdes i området, når det er mørkt. I Parkkvarteret har vi valgt en Nyx mast suppleret med lave pullerter.

Bæredygtigt affaldshåndtering

Moderne nedgravede containere i gaderne sikrer effektiv affaldsopsamling tæt på din bolig uden, at det fylder og skæmmer i byrummet. Og der er naturligvis mulighed for at sortere affaldet i alle de nødvendige fraktioner.

Shared space gader

De små lokalgader i Parkkvarteret bliver indrettet som shared space, så biler skal færdes der på de gåendes præmisser. Det handler om at skabe rammerne om et roligt og sundt boligmiljø, der indbyder til leg og ophold mellem husene.

Grøn regnvands­­håndtering

Langs parkpromenaden laver vi en åben regnvandsgrøft, som opsamler tagvandet fra de huse, der ligger langs promenaden. Med små træbroer bliver der skabt adgang over grøften fra boligernes kantzone til promenaden og parken.

Belægning

Parkkvarterets belægning er gyldne farvenuancer i tegl, som ses her. Her er det især samspillet med det grønne og nærheden til parken, der har været afgørende for designlinjen.

Stigsborgen

Stigsborg var tilbage i senmiddelalderen et lille voldsted, der lå her tæt på Limfjorden. Pladsen markerer og formidler historien om voldstedet.

Syretanken

Syretanken er med sin runde form et flot og ikonisk historisk spor fra dengang, hvor Stigsborg var industri. Syretanken bliver bevaret som et vartegn for bydelen midt i parkens grønne landskab.

Parkpassagen

Parkpassagen skaber let adgang til Stigsparken for cyklister og gående, når man kommer til Stigsborg fra nord. Det er en helt bilfri lokalgade, som også har plads til leg og hygge med naboen, hvis du bor her.

Banestien

Banestien er en grøn sti, der vil følge den gamle Sæbybanes forløb.

Grønne regnbede

På Stigsborg arbejder vi med et ambitiøst samlet system til bæredygtig vandhåndtering. I stedet for at gøre som man “plejer” og lede regnvandet i kloakken, så bliver det beskidte vejvand renset i grønne bede og rensebassiner i byrummene. Det giver dig mulighed for at opleve naturens økosystem helt tæt på hvor du bor.

Grøn Byportal

Ankomsten til Stigsborg markeres med en grøn plads. Her kan du sidde under trækronerne og følge med i byens liv.

Pumpehus til fjernevarme
SMART bygade

Logistikken omkring en skole bliver tit kaotisk – især når børnene skal afleveres om morgenen. Det løser vi på en SMART måde på Stigsbog ved at ensrette bygaden for biler i morgenspidstimerne, så den ene vejbane konverteres til en afsætningsbane “kys&farvel”. Resten af tiden har vejen dobbeltrettet trafik. Det hele styres SMART med dynamisk skiltning ol.

Butikker

Området her bliver Stigsborgs kommercielle centrum med dagligvarebutikker i stueetagen i bygaden.

Syresti og bydelstorv

Mellem butikkerne skaber vi et bydelstorv, hvor der vil være mulighed for torvedage, udeservering og lign. Torvet indgår i det samlede Syrestiforløb, der forbinder Stigsparken og skolen med Nørresundby Centrum.

Bydelshus

Børne- og Ungeuniverset bliver designet som et åbent bydelshus – der kan bruges af andre i fritiden. Det kommer blandt andet til at rumme en idrætshal, musiklokaler, værksteder, mødesteder og andre fælleshusfunktioner, der vil samle beboerne på Stigsborg.

Skolegård og park integreres

De dele af parken, der ligger omkring Børne- og Ungeuniverset bliver designet som en del af skoleprojektet. Der kommer blandt andet legepladser, boldbaner og opholdsmuligheder – alt sammen noget, der både giver gode udearealer for børnene og samtidig også kan bruges af beboerne på Stigsborg.

Aktuelt er projektet under udvikling, du skal altså ikke regne med, at det vi viser på 3D-kortet er retvisende for, hvordan det bliver, når universet tages i brug i 2024.

Interaktivt kort

Du befinder dig nu i Stigsborgs virtuelle kort, klik dig rundt - tag på en virtual tour i fremtiden.

Udviklingen af Stigsborg er i fuld gang. Få indblik i kommende boliger, byrum, grønne områder og meget mere...

Rigtig god fornøjelse.


Ikon­forklaring

Hotspot
Infopunkt
Billede/Galleri
Virtual Tour

Title

Denne browser understøttes ikke længere

Du skal skifte til en moderne browser, før funktionerne på hjemmesiden virker.

Vi anbefaler at bruge en af de moderne browsere: Google Chrome eller Microsoft Edge. En af disse er sikkert allerede installeret på din computer, ellers kan du hente dem her:

Det er under alle omstændigheder på tide at skifte, da Microsoft pr. 31. december 2019 ikke længere understøtter Internet Explorer. At surfe nettet via Internet Explorer udgør dermed en sikkerhedsrisiko for din computer og dit data.